Skydda dina linser

Använder man sig av exempelvis månadslinser kommer dessa att kräva viss linsskötsel. Detta för att de ska bibehålla sin kvalité samt för att de inte ska kunna leda till några ögoninfektioner. När linserna inte används, exempelvis över natten, ska de förvaras i ett linsetui fyllt med godkänd linsvätska. Att använda sig av vanligt vatten är inte att rekommendera då det inte kommer att hålla bakterierna borta.
Linsskötsel
Att byta ut sitt linsetui med jämna mellanrum är också ett måste eftersom bakterier även kommer att samlas här. Håller man inte bakterierna borta riskerar man att dra på sig sjukdomen Akantamöben. Sjukdomen är inte vanligt i Sverige men den förekommer.

När du ska sätta in och ta ut dina linser bör du ha tvättat händerna och se till så att du inte kommer åt linsen med naglarna eller någonting annat spetsigt som kan skada linsen. Viktigt är också att du inte använder gamla linser eller lånar ett par av en vän eftersom det också kan leda till obehag som ögoninfektion. Följer du bara dessa råd kommer det inte  vara några problem att använda linser.